PLAKAT

\[lat. placatum-şəhadətnamə\] плакат.
PLAGİATORLUQ
PLAKATÇI

Digər lüğətlərdə