PLANETARİ

планетарий
PLANERÇİ
PLANLAŞDIRILMAQ

Digər lüğətlərdə