PLANNER

n çertyojnik; layihəçi (layihə mütəxəssisi); plançı, planlaşdırıcı, plan düzəldən / çəkən

PLANNED
PLANNING