PLANTER

n 1. bitki əkən, ağac basdıran; 2. k.t. kartof əkən (maşın), şitil köçürən (maşın); a strawberry ~ çiyələk şitili köçürən maşın; 3. toxumsəpən / səpici maşın; 4. plantasiyaçı, plantasiya sahibi

PLANTATION
PLANTING

Значение слова в других словарях