PLÁSTIR

is.
1. Dərmanlı parçadan lent, məlhəm.
2. Dərinin deşilmiş yerini tutmaq üçün müvəqqəti yamaq.
PLASKARTLI
PLASTİK

Digər lüğətlərdə