PLASTİK

[ yun. ]
1.Plastika”dan sif. Plastik incəsənət (heykəltəraş).
// Xarici həcmi, formanın həmahəngliyi, müntəzəmliyi, ifadəliliyi ilə əlaqədar olan. Plastik təsvir.
2. İncə, müntəzəm, gözəl (bax plastika 3-cü mənada). Plastik hərəkətlər.
3. Təzyiq altında hər cür şəkil alan və bundan sonra da həmin şəkli saxlama xüsusiyyətinə malik olan.
□ Plastik kütlə – qızdırıldıqda asanlıqla müəyyən forma alan, sonra isə həmin formanı saxlaya bilən süni və ya təbii material.
4. tib. Dəri və ən yaxın dərialtı toxumaların sağlam yerdən xəstə yerə köçürülməsi ilə əlaqədar olan. Plastik operasiya.
PLÁSTIR
PLASTİKA

Digər lüğətlərdə