PLASTİ́NKA

[ rus. ]
1. Səs yazılmış patefon və ya qrammofon valı.
Plastinka hərləndi, qız nəşə ilə yerindən sıçrayıb, Aslana tərəf yüyürdü və hamar, parlaq parket üzərində süzməyə başladılar. C.Cabbarlı.

2. Fotoaparatda şəkil çəkmək üçün işığa həssas emulsiya ilə örtülmüş şüşə.
Fotoqraf bundan özünü itirdi və plastinka qutusu əlindən yerə düşdü. Q.İlkin.

PLASTİLİ́N
PLAŞ

Digər lüğətlərdə