PLATFORMA

PLATFORMA I is. [ fr. ] Dəmiryolu boyunca hündür səki, meydança. Platformalar boşalır, ancaq boş qalmır.

PLATFORMA II is. [ fr. ] Hər hansı bir siyasi partiya və ya qrupun hərəkət proqramı və siyasi tələbi. Onların platforması məlum deyildi.

PLATFORMA III is. [ fr. ] coğr. Yer qabığının dağ qarışığı olmayan və ya zəif təzahür edən sahəsi.

PİYLƏNMƏK
PLOMBİR

Значение слова в других словарях