PLÁZMA

[ yun. plasma] biol. Qanın maye hissəsi.
PLATONİ́ZM
PLEBÉY

Digər lüğətlərdə