PLEBİSSİT

[ lat. plebiscitum – xalqın qərarı] Ümumxalq rəy sorğusu; referendum.
PLEBÉY
PLENÁR

Digər lüğətlərdə