PLENÁR

sif. [ lat. plenarius – tam] Hər hansı bir təşkilatın seçilmiş rəhbər orqanının bütün üzvlərinin iştirakı ilə olan, keçirilən. Plenar iclas.
PLEBİSSİT
PLÉNUM

Digər lüğətlərdə