PLÉVRA

[ yun. ] anat. Ağciyər və döş boşluğunun divarını örtən pərdə.
PLÉNUM
PLEVRİ́T

Digər lüğətlərdə