PLUNGER

n 1. suya tullanan / cuman; 2. dalğıc; 3. d.d. azartlı / qızğın qumarbaz

PLUNGE
PLUNGING