PNEVMÁTİKA

[ yun. pneumatika – hava] Pnevmatik qüvvə ilə hərəkətə gətirilən mexanizm, qurğu və alətlər.
PNEVMÁTİK
PNEVMONİYA

Digər lüğətlərdə