POACHY

adj nəm, rütubətli, bataqlı (torpaq haq.)

POACHER
POCKET