PODÁQRA

[ yun. podagra] Orqanizmdə maddələr mübadiləsinin pozulması nəticəsində əmələ gələn və bədənin müxtəlif hissələrində duz yığılmasından ibarət olan oynaq və toxuma xəstəliyi.
POÇTXANA
PODAQRALI

Digər lüğətlərdə