PÓDİUM

is. [ lat. ]
1. Qədim Romada sirkdə hörmətli tamaşaçıların oturması üçün hündür yerlər.
2. Heykəltəraş və rəssamların işləməsi üçün uca yer.
3. Qədim romalıların sərdabələrində meyitin külü tökülmüş qabları qoymaq üçün yer.
PODAQRALI
PODNOS

Digər lüğətlərdə