PODNOS

[ rus. ] İçinə qab-qacaq qoymaq, süfrəyə xörək gətirmək və s. üçün işlədilən metal və sair materialdan düzəldilmiş məcməyi, sini.
Şəmsiyyə kiçik bir podnosda üç stəkan çay, şokolad və başqa şirniyyat gətirdi. M.İbrahimov.

PÓDİUM
PODPOLKÓVNİK

Digər lüğətlərdə