PODPOLKOVNİKLİK

сущ. подполковниквал.
PODPOLKOVNİK
PODRAT

Digər lüğətlərdə