PODPOLKOVNİKLİK

is. Podpolkovnik rütbəsində olma.
PODPOLKÓVNİK
PODRAT

Digər lüğətlərdə