PODRAT

i. contract; tikinti üçün ~ contract for building; ~a görə tikinti building by contract; nəyisə ~a götürmək to take* smth. by contract; nəyisə ~a vermək to put* smth. out to contract

PODPOLKOVNİK
PODRATÇI

Digər lüğətlərdə