POETİKA

[ yun. ]
1. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, poetik yaradıcılıq haqqında elm.
2. Hər hansı bir şair və ya ədəbi məktəbə xas olan xüsusiyyət, tərz, üsul. Füzulinin poetikası.
POETİK
POETİKLİK

Digər lüğətlərdə