POINTER

n I 1. əqrəb (saatda, tərəzidə və s.), 2. göstərici (cihazda)

n II poynter (hamartüklü tula cinsi)

POINTEDLY
POINTFUL