POINTING

n 1. göstərmə; göstəriş; 2. eyham, işarə; yerindən / yavaşca demə

POINTFUL
POINTLESS