POISE

poise1

n 1. tarazlıq, müvazinət; to lose one’s ~ müvazinətini / tarazlığını itirmək; to recover one’s ~ tarazlığını / müvazinətini düzəltmək; She seemed embarrassed for a moment but quickly recovered her poise O bir anlığa özünü itirmiş kimi göründü, lakin dərhal müvazinətini düzəltdi; 2. ağırlıq, tarazlıq, təmkinlilik (xasiyyətdə); a man of ~ təmkinli / ağır adam; 3. səbir, dözüm, soyuqqanlılıq; to recover one’s ~ özünü saxlamaq, dözüm göstərmək; 4. oturuş, duruş, vüqar, boy-buxun

poise1

v 1. tarazlamaq, tarazlığı / müvazinəti saxlamaq; 2. götür-qoy etmək, ətraflı düşünmək / fikirləşmək

POINTLESSNESS
POISON