POKER

poker1

n I odçəkən, atəşkeş

n II poker (qumar oyunlarından birinin adı)

poker2

v 1. odçəkənlə / atəşkeşlə qarışdırmaq (odu, ocağı); 2. damğa basmaq / vurmaq (dəriyə, ağaca və s.)

POKE
POKERISH

Значение слова в других словарях