POKY

adj kiçik, balaca; darısqal; a ~ little room balaca darısqal otaq

POKERISH
POLAR