POLADLAMAQ

xüs. Elektroliz vasitəsilə üzərinə nazik polad təbəqəsi çəkmək.
POLADLAMA
POLADLAŞMA

Digər lüğətlərdə