POLARIZE

polarize, -ise

v 1. fiz. polyarlaşdırmaq; 2. qütbləşdirmək; qütbləşmək (fikirlərin, baxışların iki müxtəlif qütbdə toplanması)

POLARITY
POLE