POLİARTRİ́T

[ yun. poly – çox və arthron – oynaq] tib. Oynaqların iltihabı.
POLÉMİKA
POLİETİLÉN

Digər lüğətlərdə