POLİETİLÉN

is. [ yun. ] Sintetik material.
POLİARTRİ́T
POLİFONİK

Digər lüğətlərdə