POLİOMİELİT

[ yun. polios – boz və myelos – ilik] tib. Uşaq iflici.
POLİNEZİYALILAR
POLİP

Digər lüğətlərdə