POLİP

[ yun. poly – çox və pus – ayaq]
1. zool. Yerindən hərəkət edə bilməyən dəniz heyvanı – bağırsaqboşluqluların oturaq növü. Şirin su polipi. Mərcan polipi.
2. tib. Burunun, analığın və s.
-nin selikli qişasında əmələ gələn xoşxassəli şiş – göbələkvari patoloji törəmə.
POLİOMİELİT
POLİS

Digər lüğətlərdə