POLİQLÓT

[ yun. ] Çox dil bilən adam.
POLİKLİ́NİKA
POLİQÓN

Digər lüğətlərdə