Postulat

ilkin qəbul edilmiş nəzəri müddəa.
Postredaktə
Pozulmuş semasioloji əlaqə

Значение слова в других словарях