POZULMAQ

məch.
1. Üstündən xətt çəkilmək; silinmək, qaralanmaq (yazı haqqında).
Yazılan pozulmaz. (Məsəl).
Vaxtında dərsə gəlməyənlərin adı pozulacağı ehtimalı var idi. T.Ş.Simurq.
Oğurluq haqqında çox yazıldı, pozuldu, heç bir şey çıxmadı. Mir Cəlal.

2. məc. Əhvalı pisləşmək, məyus olmaq; kefsizləşmək. Əhvalı pozulmaq.
– Araz onun bu sözündən olduqca pozuldu. A.Şaiq.
Kamal yuxudan ayılıb, atasının getdiyini biləndə çox pozuldu. M.Rzaquluzadə.

3. məc. Vəziyyəti pisləşmək, xəstəliyi ağırlaşmaq, halı xarablaşmaq.
[Ağaverdinin] maaşı xərcinə çatmadığı bir zamanda səhhəti də pozulmuşdu. S.Hüseyn.
[Hüseyn:] Hacı bu gün lap pozulubdur. Qantəmir.

4. məc. Bir-birinə qarışmaq, səliqəsiz halda olmaq, səliqədən düşmək.
Gənc mühəndis saçlarının səliqəsi pozulmadığına tamamilə əmin olduğu halda, yenə əlini başından ayırmadı. M.Hüseyn.

5. məc. Adi qayda ilə inkişaf etməsinə maneçilik törədilmək, nizamsız hala salınmaq.
Lakin bu gün Rüstəm kişinin evindəki ahəng pozulmuş, yerini soyuq bir sükuta vermişdi. M.İbrahimov.
…Kişisi cavan yaşında öldüyündən Durnanın həyatı pozulmuşdu. Ə.Sadıq.

6. bax qarışmaq 6-cı mənada. Günorta hava pozuldu.
7. məc. İcazə verilməyən bir iş görülmək, qaydadan kənara çıxılmaq. Küçə hərəkəti qaydaları pozulmuşdur. İntizam pozulmuşdur.
8. məc. Maneçilik törədilmək, həyata keçirilməsinə yol verilməmək. İclas pozuldu.
[Yunis:] Bu nişan pozulmalıdır. Ə.Məmmədxanlı.

Синонимы

  • POZULMAQ dağılmaq — səpələnmək
  • POZULMAQ silinmək — qaralanmaq — korlanmaq

Омонимы

  • POZULMAQ POZULMAQ I f. Silinmək, üstündən qələm çəkilmək. Yazılan pozulmaz (Ata. sözü). POZULMAQ II f. Ovqatı təlx olmaq, dilxor olmaq
POZULMA
POZULMAZ

Значение слова в других словарях