PRACTISE

n məşq etmək, məşğul olmaq; to ~ tennis tennislə məşğul olmaq; to ~ gymnastics gimnastika ilə məşğul olmaq; to ~ medicine həkimlik fəaliyyətilə məşğul olmaq

PRACTICED
PRACTISED