PRACTISED

adj təcrübəli, məharətli; ~ orator təcrübəli / məharətli natiq

PRACTISE
PRAGMATIC