praktik

sif. pratique ; ~ fəaliyyət activité f pratique ; ~ məşğələ travaux m pl pratiques ; ~ məsələ question f pratique ; dili ~ bilmə application f pratique de la langue

pörtmək
praktika

Значение слова в других словарях