PRAKTİK

s. practical; ~ fəaliyyət practical activity; ~ məşğələ practical training; ~ iş practical work; ~ adam practical man*; ~ məsələ practical question; ~ məqsədlər practical purposes; ~ ölçü götürmək to adopt practical measures; dili ~ bilmə practical acquaintance with a language; nəzəriyyənin ~aya tətbiqi the practical application of a theory

PÖRTMƏK
PRAKTİKA

Значение слова в других словарях