PRÁKTİKA

[ yun. praktikos – işcil] bax təcrübə.
Praktika göstərdi ki, opera bütünlükdə geniş tamaşaçı kütlələrinə çata bilmişdir və bunun səbəbi də operanı yazarkən onun musiqi tekstində və həmçinin yaradıcılıq fantaziyamda muğam sistemini əsas götürməyim olmuşdur. Ü.Hacıbəyov.

Синонимы

  • PRAKTİKA praktika bax təcrübə 3
  • PRAKTİKA həyat
  • PRAKTİKA təcrübə — iş
PRAKTİK
PRAKTİKÁNT

Значение слова в других словарях