PRAKTİKLİK

is. Həyata praktik münasibət, hər şeydən fayda götürmə bacarığı; praktisizm (2-ci mənada).
PRAKTİKİ
PRÁKTİKUM

Digər lüğətlərdə