PRÁKTİKUM

[ yun. ] Hər hansı bir fənn üzrə praktik məşğələ növü (əsasən ali məktəblərdə). Kimyadan praktikum. Praktikum rəhbəri.
PRAKTİKLİK
PRAKTİSİ́ZM

Digər lüğətlərdə