PRAQMÁTİKA

is. [ yun. ] İşarə sistemi ilə onu tətbiq edənin arasındakı əlaqəni öyrənən bilik sahəsi.
PRAKTİSİ́ZM
PRAQMATİST

Digər lüğətlərdə