PRAQMATİST

[ yun. ]
1. Praqmatizm tərəfdarı.
2. Tarixi faktların şərhində praqmatizm tərəfdarı olan tarixçi.
PRAQMÁTİKA
PRAQMATİ́ZM

Digər lüğətlərdə