PRATER

n boşboğaz, çoxdanışan, çərənçi (adam)

PRATE
PRATTLE