PRAVOSLAV

[ rus. православие]
1. Xristianlığın mühüm bir qolu olub Bizansda təşəkkül tapan dini məzhəb. Pravoslav məzhəbinin nümayəndələri.
2. Bu məzhəbə etiqad edən (adam). Pravoslav xalqlar. Pravoslav missionerlər.
PRÁPORŞİK
PRAVOSLAVLIQ

Digər lüğətlərdə