PRAY

v 1. dua etmək / oxumaq; 2. yalvarmaq; to ~ for pardon bağışlanılmaq / əfv üçün yalvarmaq; I pray! Yalvarıram!

PRATTLER
PRAYER