PRE-EMINENT

adj görkəmli, məşhur; a scientist ~ in his field öz sahəsində məşhur / görkəmli alim

PRE-EMINENCE
PRE-EMPT