PREARRANGE

v əvvəlcədən / əvvəldən hazırlamaq, əvvəlcədən / qabaqcadan planlaşdırmaq

PREAMBLE
PREARRANGED